Profile

Personal Profile

Name: พิเชษฐ์ ชาญธีระประวัติ

Contact: pirachan(at)gmail.com

Gender: not specific

Birthday: 1 Mar 1970

Location: -

Website: pichate1964.com

About me: วิศวกรโยธาหนุ่มใหญ่ ประสบการณ์อาคารสูงกว่า 10 ปี งานอดิเรก เขียนหนังสือ วาดรูป ดูดวง เว็บมาสเตอร์ .. อยากมีสถานีโทรทัศน์เป็นของตัวเอง !